Roder på kajaken

Detta har debatteras av och till i mer än 50 år. Dessutom har debatten färgats av okunskap, trots att det är enkla hydro-dynamiska lagar bakom sättet att styra flytetyg genom vattnet. Främst från England har under senare år spridit sig en nostalgivåg, där det anses att vara något av status, att paddla utan roder.

Hur bär man sig åt för att klara detta?
Givetvis kan alla kajaker styras via framdrivningskraften (läs paddeln), men speciellt för engelska modeller gäller, att man också styr genom att luta kajaken. Man bygger helt enkelt kajaken med 3 styrlinjer i skrovet. Först och främst köllinjen, som är lång och rak. När kajaken balanserar rakt, strävar den därför efter att gå rakt fram. Sedan har kajaken mer eller mindre markerade slaglinjer (den linje som utgör övergången mellan botten och fribord). För att få fram dessa linjer måste bottnen göras relativt flat (vilket ökar våta ytan). När man så lutar kajaken kommer den krökta slaglinjen att fungera som köllinje och då den är svängd, kommer kajaken att svänga. När man lutar åt höger svänger kajaken åt vänster och vice versa. Till synes mycket elegant.

Men vad är nackdelarna?
Redan Aleuterna, som bebodde ökedjan mellan Alaska och Asien visste, att den rundbottnade kajaken var överlägsen i snabbhet och sjöegenskaper och de konstruerade kajaker, som även i våra dagar måste ses som optimala i vind vågor och snabbhet. Men en rundbottnad kajak med böjd köllinje kan man inte styra genom att luta den och de använde sig också av olika roderlösningar.

Om man ändå accepterar att en kajak som är byggd att styras utan roder är långsammare (har större våt yta) än en rundbottnad, som styrs med roder. Vad finns det då mer för nackdelar?

Jo den största visar sig i svår sjögång.
Jämför genom att kasta ut en boll och en tom mjölkkartong i vågorna. Medan bollen bara stiger och sjunker när vågorna drar förbi, kommer kartongen att guppa och vicka våldsamt och även att kana redlöst i vågskvalpet.

Samma är tendensen med kajakerna.
Den rundbottnade kan med små krafter hållas rakt och om den är väldesignad kan den lätt via rodret styras i alla riktningar.Den roderlösa kajaken med markerade slag uppför sej helt annorlunda.Rak motsjö vållar sällan problem, men vid sidsjö vill den slingra, beroende på att den lutande vågen påverkar alla kajakens tre styrlinjer och försöker att få den att svänga från sida till sida. Än värre blir det i medsjö, där den flata bottnen lätt tvångssurfar och slaglinjerna styr. Kajaken spårar lätt tvärs i sjöar och det vill till ytterst avancerad paddelteknik, för att behärska medsjöpaddling i sådana förhållanden.

Jag vill därför på det bestämdaste avråda från att använda rakkölade, flatbottnade kajaker vid tuff medsjöpaddling. Även om de förses med roder, är dom mycket svårare att behärska, än den rundbottnade som är konstruerad för roder. Förväxla aldrig roder och skedda. Med rodret styr man kajaken dit man vill, medan skeddan är ett hjälpmedel för att hålla inställd kurs.

Roder finns av två huvudtyper.
Akterhängt släproder eller underliggande profilroder.