Kajak hastigheter

Undertecknad har med hjälp av en mycket exakt fartlogg testat alla våra och ett par andra nordiska kajaker i avseende att avgöra hur lättdrivna de är i normala hastigheter. Tidigare prov jag utfört, var att mäta hastigheten vid 6 Kp dragkraft, med en egenkonstruerad utrustning. 6 Kp är ganska mycket, då det motsvarar den kraft en tävlingskanotist utvecklar under en sprinterdistans och det är egentligen tämligen ointressant för en långfärdskajak.

Genom att själv paddla kajaken och läsa av farten, blir värdena mer relevanta för praktiskt bruk. Dels blir framdrivningkraften rättvisande, då paddelns osymetriska framdrivning inkluderas och dels blir fartområdet praktiskt tillämpbart. Naturligtvis, tänker många att jag inte kan utveckla samma effekt vid samma paddlingstillfälle som testet pågick. Men själv är jag övertygad om att jag kan det, då jag var vältränad och har mycket lång paddlingsrutin. Med över 50 ås paddlingserfarenhet känner jag min kropp och paddlingsrytm extremt väl. Logg-givaren var placerad på samma ställe på varje kajak och jag satt i samma sittställning vid varje prov och använde samma paddel.

Vissa saker är intressanta att notera. Exempelvis att Lisa är betydligt mer lättdriven, än vi tidigare uppgivit. Också att notera är hur lika kryssningsfarten är mellan de olika kajaktyperna. I farter under 5 knop är det i huvudsak den våta ytan som bestämmer hur lätt det gå.

Toppfarten skiljer mer och skulle skilja än mer om man kunde tillföra mer kraft än vad jag med mina 56 år kan åstadkomma. Exempelvis lyckades en tävlingskanotist komma över 9 knop med en Seagull Elite. Det skulle han inte kommit i närheten av med en Lisa. Trots att Lisa går nästan lika lätt vid 5 knop.

Då kan man fråga sig, vad har man för glädje av att nå hög toppfart?

Personligen upplever jag en stor tillfredsställelse i, att om jag tar i ordentligt, så resulterar det också i högre fart.


Mina loggade farter: Motvind Medvind Kryssfart
VKV 101 6,9 knop 7,2 knop 5,0 knop
Seagull Elite 6,9 knop 7,1 knop 4,9 knop
Anita K1 6,7 knop 7,1 knop 4,8 knop
Seagull Off-Shore 6,5 knop 6,7 knop 4,8 knop
Lisa 6,3 knop 6,7 knop 4,8 knop
Svalbard 6,1 knop 6,6 knop 4,8 knop
Kåre 6,4 knop 6,5 knop 4,5 knop
Caribou 5,6 knop 5,7 knop 4,2 knop

Praktisk nytta av bra högfartsegenskaper har jag främst när jag utnyttjar motorbåtsvallar för surfing. Man kan ha mycket roligt och spara mycket energi genom att “hänga på motorbåtar”. I stort sett alla deplacerande motorbåtar och segelbåtar gå att “hänga”. Man utnyttjar sidovågen eller någon av häckvågorna och kan i ett bra “häng” följa med utan att paddla alls. Men när man fångar in vågen krävs i regel att man har en snabb, roderharmonisk kajak för att lyckas. Perfekt är också om kajaken har ett bärigt akterskepp, svängd köllinje och bra sjöegenskaper.

Personligen har jag surfat efter båtar med upp till 14 knop. Dock, lättast och bäst går det efter spetsgattade båtar (snipor) som knallar på kring 8 knop. I min ungdom hände det ofta att sådana båtar (som då var mycket vanliga) kunde dra mer än 10 kanotister, liggande på första andra och tredje häckvågen.

Ut och prova, jag garanterar att ni få roligt.